Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁSZF

Jelen üzletszabályzatban foglaltak – beleértve a megrendelésre és szállításra vonatkozó feltételek is – a webáruházban (interneten keresztül történő vásárlás) való vásárlás esetén érvényesek.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján történő jogviszonyokra terjed ki.
 

ÁLTALÁNOS ADATOK

 • A webáruház üzemeltetője:
  • TAZO KFT.
 • Székhely (Szolgáltató itt nem fogad ügyfeleket, sem csomagot, sem leveleket):
  • 1035 Budapest, Raktár utca 6.
 • Telephely (és egyben a panaszkezelés helye):
  • 1055 Budapest, Falk Miksa u. 10.
 • Alapítva:
  • 2002.09.02
 • Cégjegyzékszám:
  • 01-09-920566
 • A bejegyző hatóság megnevezése:
  • Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság
 • Adószám:
  • 14802575241
 • Bankszámlaszám:
  • OTP: 11703006-21091478
 • Képviselő neve:
  • Németh Zoltán
 • Telefon:
  • 06 (1) 340-4185

VEVŐSZOLGÁLAT

 • Postai úton:
  • Posta cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 10.
 • Telefonon:
  • Hétköznap: 8:30 - 16:30 óra között
  • Telefonszám: 06 (1) 340-4185
 • Elektronikus úton:
 • A vevőszolgálat által nyújtott szolgáltatások:
  • megrendelések feldolgozása (hétfőtől – péntekig)
  • kiszállítások intézése (hétfőtől – péntekig)
  • információ szolgáltatás
  • vásárlói észrevételek kezelése
  • reklamációk kezelése

A webáruház oldalait bárki korlátozás nélkül megtekintheti, véleményét, észrevételeit közölheti.

A honlap frissítése napi rendszerességgel történik.

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát (azaz az ár bruttó ár), azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.
Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A webshopban Szolgáltató feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről esetleg fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

Egyszerű vásárlás

1. A kiválasztott termék (termékek) kosárba helyezése. Fontos tudni, hogy minden termékkép illusztráció, amitől a konkrét termékek megjelenése eltérhet.
2. Amennyiben a vásárlást be szeretné fejezni, kérjük, kattintson a kosár melletti részletek gombra.
3. A fizetési/szállítási módoknál jelölje be az önnek leginkább megfelelőbb szállítási módot.

Budapesti üzletünkben személyes átvétel: Magyar sakkvilág, 1055. Budapest, Falk Miksa u. 10. II. em.

Házhozszállítás Budapestre és vidékre

- előre utalás 1500 forint/csomag,
- utánvétes rendelés összköltsége 1900 forint/csomag bruttó egységáron történik.

Külföldre történő házhozszállításra alkalmanként külön árajánlatot adunk.

Fizetési feltételek

A futáros kiszállítású rendelések fizethetők készpénzben az áru átvételekor, ill. átutalással az interneten, a rendelés leadásakor előre. Amennyiben átutalás esetén egy tételt mégsem sikerül beszereznünk, a termék vételárát a lehető leghamarabb – legfeljebb 30 napon belül – automatikusan visszahelyezzük számlájára. Személyes átvétel esetén a boltunkban készpénzzel fizethet. Számlaigényét személyes átvétel esetén a rendelése átvételekor szíveskedjen jelezni!

Ha a számlázási adatok eltérnek a szállítási adatoktól, azt is itt kell jeleznie, illetve megadnia. A csomagban lesz az Ön által megadott adatokkal kiállított számla.

Megrendeléséről rendszerünk automatikus visszaigazolást küld.

A rendelés kiszállításáról, átvételéről, illetve annak esetleges költségeiről érdeklődhet munkaidőben a 06-1-340-4185 telefonszámon, vagy az sakkvilaghirek@hotmail.com email címen.

4. Már nincs más dolga, mint várni a futár megérkezését, aki 5 munkanapon belül kiszállítja a választott terméket (termékeket)

Jó játékot kívánunk!

Magyar Sakkvilág


Adatvédelmi nyilatkozat

I. AZ ADATKEZELŐ

Az adatok kezelője a www.sakkvilag.hu weboldal (továbbiakban weboldal) üzemeltetője, a  Tazo Kft. (Székhelye: 1035 Budapest, Raktár u. 6.; Adószám: 14802575-2-41).

 

 II. JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS

Az Adatvédelmi Nyilatkozat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat. Ezekre tekintettel a TAZO Kft. Adatvédelmi Nyilatkozata megfelel:

 • Magyarország Alaptörvénye;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt (eKertv.);
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényt (Eht.);
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényt (Kknyt.);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényt (Reklámtv.),
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletet előírásainak, valamint
 • az "Online Privacy Alliance" ajánlásainak.

 

III. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Hozzájárulás: az érintett akaratának előzetes, egyértelmű, kifejezett, önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

e-mail marketing: a weboldal üzemeltetője által végzett kereskedelmi célú tevékenység, melynek során a felhasználó hozzájárulásától függően az üzemeltetővel szerződő harmadik személyek (szerződő partnerek) kereskedelmi célú ajánlatai a hírlevél-szolgáltatás részévé válik akképp, hogy a felhasználó személyes adatai az üzemeltető, mint adatkezelő kezelésében maradnak, azokat nem adja át a szerződő partnereknek, azok bevonása nélkül küldi ki a hírlevelet a felhasználó számára.

IV. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A TAZO Kft. személyes adatot az érintett előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján, a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben vesz fel és kezel, illetve olyan esetekben, amikor azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. 

V. ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Személyes adat csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a céljának.

Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet.

A személyes adatok – törvényi előírás hiányában – kizárólag az érintett hozzájárulása esetén kezelhetőek. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy mely, az adatkezelővel szerződő harmadik személyek (szerződő partnerek) kereskedelmi célú ajánlatai válnak a hírlevél részévé.

Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani.

Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

VI. AZ ADATOK MINŐSÉGE

A személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során:

a) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni

b) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni

c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl

d) az adatoknak pontosaknak, és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük

e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé

Különleges adatot nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is.

VII. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatok kezelésének elsődleges célja TAZO Kft. szolgáltatásainak igénybevétele, másodlagosan pedig olyan kereskedelmi célú hírlevél szolgáltatatás nyújtása (e-mail marketing), melynek során az üzemeltető a vele szerződő harmadik személyek (szerződő partnerek) kereskedelmi célú ajánlatait elektronikus levél formájában megküldi a feliratkozott felhasználók részére. A www.sakkvilag.hu weboldalon található a szolgáltatások igénybevétele regisztrációhoz kötött, melynél az adatkezelő személyes adatokat (felhasználónév, érvényes e-mail cím és jelszó) kér a felhasználótól. A regisztráció feltétele a Felhasználás Feltételek, valamint a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak elfogadása.

A weboldal megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A weboldal üzemeltetője ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, azokat nem továbbítja harmadik személyek felé, kizárólag a honlap látogatottsági statisztikák elkészítésére használja. A regisztrációval a felhasználók hozzájárulnak, hogy a weboldal üzemeltetője a személyes adataikat kezelje. A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik. 

Az üzemeltető kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor. Az üzemeltető által kezelt személyes adatok csak akkor használhatóak fel az üzemeltető által folytatott e-mail marketing tevékenység keretein belül, ha ahhoz a felhasználó előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adta.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A TAZO Kft. csak olyan terjedelemben kéri a személyes adatok megadását, amely a fenti célok miatt szükséges.

A TAZO Kft. nem dolgoz fel különleges személyes adatot, így faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat.

VIII. AZ ADATBIZTONSÁG

A TAZO Kft. nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsájtja rendelkezésére a felhasználókra vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, és nem vállal kiküldést külső cégek vagy személyek számára vagy nevében; kivéve ez alól a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást. A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra.

A TAZO Kft. e-mail marketing tevékenysége során a vele szerződött harmadik személyeknek (szerződő partnereknek) sem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsátja rendelkezésükre a felhasználókra vonatkozó információkat, a felhasználók személyes adatait.

A TAZO Kft. a fentiekben meghatározott e-mail marketing tevékenységen túl nem folytat egyéb direkt marketing célú adatkezelést (hagyományos postai levélreklám, telemarketing, mobilmarketing, adatbázis építés).

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles megfelelő biztonsági intézkedéseket tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó biztosítja a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását, az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását, annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították, vagy továbbíthatják, annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe, a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelőnek az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Az adatkezelő értesíti a felhasználót bármely olyan változásról, amely lényeges változást okoz a szolgáltatás vagy az adatkezelés módjában.

IX. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

A felhasználó bármikor megtekintheti a kezelt személyes adatait felhasználói profiljában, és módosíthatja azokat.

A hírlevél küldéséhez megadott hozzájárulást a felhasználó bármikor visszavonhatja. 

A felhasználó regisztrációja törlésével megszüntetheti a személyes adatainak kezelését, mivel azok a rendszerből a törléssel egyidejűleg eltávolításra kerülnek.

A felhasználó ezt meghaladóan tájékoztatását kérhet az adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, kezdeményezheti személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az adatkezelő 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni a felhasználó kérelmére az adatfeldolgozónál feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, az adatkezelővel szerződő harmadik személyekről (szerződő partnerekről), továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Adattovábbítás esetén pedig az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ennek keretében kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelőtől.

X. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Kérjük a felhasználót, hogy ha úgy érzi, hogy a TAZO Kft. megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az esetleges polgári jogvitára a magyar jog irányadó.